Referencie

Naša spoločnosť sa zaoberá hlavne servisom, rekonštrukciami a montážami nových výťahov. 

  Niektorí naši partneri a zákazníci v oblasti servisu

 • BYTOKOMPLET s.r.o.
 • BYTOKOMPLET – D s.r.o.
 • SPOKOJNÉ BÝVANIE s. r. o.
 • VÁŠ SPRÁVCA s.r.o.
 • Stavebné bytové družstvo BA I
 • Bratislavská správcovská spoločnosť s. r. o.
 • BYTY s.r.o.
 • Bytový podnik Dúbravka s. r. o.
 • H-PROBYT s. r. o.
 • Bytové družstvo Petržalka
 • ETP Management budov s. r. o.
 • AUREKA s. r. o. 
 • KTI družstvo
 • MADJAN s. r. o.
 • BLAHO BYT s. r. o.
 • Spoločenstvá vlastníkov bytov a NP
 • Bytový podnik Podunajské Biskupice

  Naši dodávatelia v oblasti montáži a rekonštrukcií výťahov

 • WITTUR Sp. z o.o.
 • VÝŤAHY ZEVA s.r.o.
 • GLOBAL LIFT SK s. r. o.
 • STOBEK s. r. o.
 • Liftstav s.r.o.
 • EXIS Žilina s. r. o.
 • František Horváth

  Nami vykonané práce v poslednom období.

 • Bytový dom Toplianska 14-16 - rekonštrukcia 2ks výťahov.
 • Bytový dom Rovniankova 6 - rekonštrukcia 6 ks výťahov.
 • Bytový dom Pri starom letisku 2 - rekonštrukcia 1 ks výťahu.
 • Bytový dom Ševčenkova 17-19 - rekonštrukcia 4 ks výťahov.
 • Bytový dom Toplianska 18-22 - rekonštrukcia 3 ks výťahov.
 • Bytový dom Rajecká 5-7 - rekonštrukcia 4 ks výťahov.
 • Bytový dom Budovateľská 21-27 - rekonštrukcia 4 ks výťahov.
 • .....